Věk dítěte do 16 let.

Řádně vyplněný formulář včetně specifikace (odkazu) vybraného dárku a to v hodnotě min. 300 a max. 3500 Kč.

Pokud žádáte o dárek pro více dětí, je nutné vyplnit formulář pro každé dítě zvlášť.

Vybraný dárek musí být vhodný, tj. přiměřený věku dítěte, jeho rozumové a mravní vyspělosti. Nadační fond Gratia si vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností o vhodnosti konkrétního požadovaného daru.

Dárky budou nakoupeny výhradně v prověřených českých e-shopech, nenakupujeme použité ani bazarové zboží. 

Pro nákup mobilních telefonů je věkový limit min. 9 let dítěte, pro nákup tabletu 3 roky věku dítěte.

Kopie (fotka, scan) Vyjádření ÚP o schválení přídavku na dítě nebo jiný doklad potvrzující Vaši situaci finanční tísně.

Zároveň bychom Vás chtěli požádat o zaslání fotografie dítěte a krátkého příběhu (proč si Vaše dítě vybralo právě tento dárek a proč mu ho nemůžete koupit). Odesláním obojího zároveň vyjadřujete souhlas se zveřejněním (fotografie dítěte i Vašeho příběhu) na našem webu. Zveřejňujeme pouze křestní jména dětí.  Zveřejněním se výrazně zvýší šance, že se dárce rozhodne splnit přání právě Vašemu dítěti.

Nemůžeme Vám slíbit, že pro Vás vhodného dárce najdeme.  Pokud se tak stane, dozvíte se to z těchto webových stránek.